Телефон/факс:+38 (04343) 6-16-01
24321, Вінницька обл., м. Ладижин, вул. Петра Кравчика, 5
Gayd 4

Відкрите заняття на тему: «Формування структури маркетингових комунікацій»

14 травня у Ладижинському коледжі Вінницького НАУ у групі І21 викладачем-методистом Гайдучик Г. М. проведене відкрите заняття на тему «Формування структури маркетингових комунікацій».

Мета відкритого заняття – формування навичок ефективного використання інформаційно-комунікаційних технологій на основі дослідницько-пошукової діяльності студентів, особистісно-орієнтованого підходу викладача до студентів.

На занятті були присутні представники адміністрації коледжу і викладачі.

Gayd 1

Для досягнення цієї мети на занятті були використані метод проектів, робота студентів у малих групах, дискусія. Використання методу проектів під час заняття забезпечує розвиток пізнавальних, творчих навичок студентів, уміння ефективно використовувати свої знання, орієнтуватися в інформаційному просторі, критично мислити.

Gayd 2

Оголошення викладачем теми та очікуваних результатів заняття забезпечило розуміння студентами змісту їх діяльності.

Актуалізація опорних знань з використанням мультимедійних засобів наочності дала можливість перевірити рівень теоретичної готовності студентів до презентації і захисту власних проектів.

Мотивація, яка була проведена у вигляді пояснення, бесіди сфокусувала увагу та викликала інтерес до презентацій студентів.

Студенти групи, які були розподілені на команди по 4-5 осіб презентували проекти маркетингових досліджень, кінцевою метою яких стало розробка власного варіанту маркетингових комунікацій.

По закінченню презентації проекту кожною командою проводилось його обговорення у вигляді дискусії. Присутні відмічали сильні і слабкі сторони проекту, вносили пропозиції.

Gayd 3

Оцінка роботи команд над проектами проводилась за такими критеріями: творчий підхід, повнота розкриття теми, презентація, грамотність.

Присутні на занятті викладачі відмітили, що така форма проведення практичного заняття сприяє підготовці фахівців, здатних інтегрувати теоретичні знання і практичні уміння в цілісну систему, підвищити рівень активізації пізнавальної діяльності студентів.

На занятті панувала атмосфера співпраці, взаємодії, партнерства викладача і студентів та між членами команд.

{{ message }}

{{ 'Comments are closed.' | trans }}