Приймальна комісія: +38 (097) 668-3-668
24321, Вінницька обл., м. Ладижин, вул. Петра Кравчика, 5

Правила користування бібліотекою

1. Бібліотека коледжу є культурно-освітнім, інформаційним закладом, яким організовує громадське користування книгами, періодичними виданнями і Іншими друкованими матеріалами.

2. Фонди бібліотек коледжу входять до складу єдиних галузевих і територіальних довідково-інформаційних фондів, які створюються на основі централізації і координації комплектування ї зберігання, функціонують в тісній взаємодії.

3. Користування бібліотекою безкоштовне.

ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ ЧИТАЧІВ

1. Право користування бібліотекою коледжу надається в першу чергу студентам, викладацькому складу та працівникам коледжу.

2. Щоб записатися в бібліотеку читачі пред'являють паспорт, і в залежності від категорій читачів - службове посвідчення, студентський квиток, тощо .

3. Під час запису в бібліотеку читач повинен ознайомитися з правилами користування бібліотекою і підтвердити зобов'язання по їх виконанню своїм підписом на читацькому квитку і читацькому формулярі.

4. Читачі мають право одержувати додому в тимчасове користування книги, інші друковані твори і матеріали з фондів бібліотеки, а також.

5. Замовляти І одержувати копії окремих матеріалів згідно встановленого порядку, користуватися бібліотечним довідково-інформаційним обслуговуванням та іншими видами послуг, що надаються бібліотекою, брати участь в заходах, які проводить бібліотека, обирати і бути обраним в Бібліотечну раду.

6. У випадку відсутності у фондах бібліотеки необхідних книг інших матеріалів бібліотека повинна на прохання читача забезпечити одержання їх у встановленому порядку з інших бібліотек по міжбібліотечному абоненту (МБА).

7. Наукова література видається строком до 1 місяця в такій кількості: 10-15 екз. Викладацькому складу , студентам до 10 екз., іншим категоріям читачів-до 5 екз.

8. Навчальна література видається на семестр або навчальний рік в кількості, визначеній згідно учбового плану і програм. Художня література і періодичні видання поточного року видаються в кількості не більше 3 екз: на строк до 15 днів.

9. Енциклопедії і інші довідкові видання, рідкісні і цінні книги, а також книги, які одержують по МБА, видаються лише в читальному залі.

10. Кількість друкованих творів і матеріалів, які видаються в читальних, як правило, не обмежується.

11. Для одержання літератури читач пред'являє читацький квиток, заповнює читацькому вимогу, ставить свій підпис в читацькому формулярі за кожен екземпляр видання.

12. Читачі можуть продовжити строк користування взятих додому книг інших друкованих творів та матеріалів, якщо на них немає попиту з боку інших читачів.

13. Читачі зобов'язані: бережливо ставитися до книг, інших друкованих матеріалів, одержаних з фондів бібліотек, повертати їх у встановлений строк, не виносити з приміщення бібліотеки, якщо вони не записані в читацький формуляр чи інших облікованих документах .

ОБОВ'ЯЗКИ БІБЛІОТЕКИ ПО ОБСЛУГОВУВАННЮ ЧИТАЧІВ

Бібліотека коледжу зобов'язана:

1. Інформувати читачів про всі види послуг, які надаються бібліотекою.

2. Здійснювати бібліотечне і інформаційно-бібліографічне обслуговування читачів науковою, навчальною, суспільно-політичною, художньою і іншою літературою.

3. Вивчати і найбільш повно задовольняти читацькі запити.

4. Забезпечувати високу культуру обслуговування, надавати читачам допомогу у виборі необхідних друкованих творів і інших матеріалів шляхом усних консультацій, надання у їх користування каталогів і картотек, науково-допоміжних і рекомендаційних покажчиків і інших довідково-бібліографічних та інформаційних матеріалів, організацій книжкових виставок, днів інформацій, днів кафедр та інших заходів.

5. Здійснювати облік, зберігання і використання наявних у фонді книг, інших друкованих творів і матеріалів згідно встановлених правил, що забезпечують їх зберігання і раціональне використання.

6. Здійснювати видачу читачам книг, інших друкованих творів і матеріалів і систематично слідкувати за своєчасним поверненням їх в бібліотеку.

7. Через 15 днів після закінчення строку користування книгами, іншими друкованими творами і матеріалами надсилати поштове нагадування або повідомляти читачу по телефону про необхідність повернення літератури в бібліотеку в десятиденний строк; якщо книги не повернуті в цей строк, бібліотека надсилає читачам письмову вимогу про їх повернення, або заміну протягом двох місяців рівноцінними по змісту і по вартості. Вимога повинна містити попередження про те, що у випадку неповернення, або неможливості заміни з читача буде у беззаперечному порядку стягнена фактична вартість цих книг в 5- кратному розмірі ринкових цін.