Приймальна комісія: +38 (097) 668-3-668
24321, Вінницька обл., м. Ладижин, вул. Петра Кравчика, 5

Кафедра Інженерії та електротехнічних систем в АПК

Spir

Спірін Анатолій Володимирович

В.о. завідувача кафедри Інженерії та електротехнічних систем в АПК

Доцент кафедри

Кандидат технічних наук

Спеціаліст

Працює у коледжі з 2021 року, викладає дисципліни "Система машина-поле", "Підйомно-транспортні машини", "Теплотехніка та гідравліка", "Гідро- та пневмопривід новітніх сільськогосподарських машин", "Основи охорони праці", "Охорона праці в галузі", "Безпека життєдіяльності"..

Закінчив Київський політехнічний інститут у 1977 році за спеціальністю "Інженерна теплофізика".

Протягом 1983-1986 років навчався в аспірантурі Науково-дослідному інституті механізації та електрифікації сільського господарства за спеціальністю Механізація сільськогосподарського виробництва.

У 1993 р. успішно захистив кандидатську дисертацію на тему "Обгрунтування технології та режимних параметрів сушіння насіннєвого вороху люцерни".

Коло професійних інтересів:

Збирання насінників трав, заготівля кормів.


nov new

Цуркан Олег Васильович

Професор за сумісництвом

Директор коледжу

Доктор технічних наук, професор

Спеціаліст вищої категорії, викладач-методист

Працює у коледжі з 2017 року, викладає дисципліну "Технічна механіка".

Закінчив Ладижинський радгосп-технікум на відділенні механізації сільського господарства у 1995 році та Вінницький державний аграрний університеті за спеціальністю "Механізація сільського господарства" у 2001 році.

З 2001 року продовжив навчання в аспірантурі Вінницького державного аграрного університету за спеціальністю 05.20.01 - механізація сільського господарства.

Достроково завершив роботу над кандидатською дисертацією на тему "Розробка та дослідження енергоощадного вібраційного змішувача для внесення преміксів в комбікорми".

У 2020 р. успішно захистив дисертаційну роботу на тему: «Вібромеханічна інтенсифікація сушіння насіння баштанних культур у процесі післязбиральної обробки» на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук.

Коло професійних інтересів:

адміністративна робота, впровадження інтерактивних та дистанційних методів навчання.


Prys

Присяжнюк Дмитро Володимирович

Заступник директора з навчальної роботи

Кандидат технічних наук

Спеціаліст вищої категорії

Працює у коледжі з 2014 року, викладає дисципліни "Технічна механіка", «Основи технічної творчості», «Комп’ютерна та інженерна графіка».

Закінчив Вінницький національний аграрний університет за спеціальністю «Механізація сільського господарства».

Коло професійних інтересів:

розвиток технічного мислення у здобувачів освіти, інновації в методиці викладання дисципліни.


Studnik

Стаднік Микола Іванович

Доцент кафедри

Доктор технічних наук

Старший викладач

Спеціаліст

Працює у коледжі з 2021 року, викладає дисципліни "Основи технічної експлуатації енергообладнання та засобів керування", "Автоматизація технологічних процесів".

Закінчив Комунарський гірничо-металургійний інститут у 1973 році за спеціальністю "Електрифікація та автормтизація гірничих робіт", кваліфікація "гірничий інженер електрик"

У 2003 р. успішно захистив докторську дисертацію за спеціальністю "Автоматизація технологічних процесів".

Коло професійних інтересів:

Впровадження інноваційних методів навчання у навчальний процес.


Gorb at

Горбатюк Руслан Миколайовичч

Старший викладач

Кандидат технічних наук

Спеціаліст

Працює у коледжі з 2021 року, викладає дисципліни "Технічний сервіс в АПК", "Ремонт машин та обладнання".

Закінчив Вінницький державний аграрний університет за спеціальністю "Механізація сільського господарства" у 1998 році.

Навчався у магістратурі та аспірантурі Вінницького національного аграрного університету за спеціальністю 05.05.11 – машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва.

У 2021 р. успішно захистив дисертаційну роботу на тему: «Обґрунтування конструкційно-технологічних параметрів вібромашини для поверхневого відновлення робочих органів ґрунтообробних агрегатів» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук.

Коло професійних інтересів:

впровадження дистанційних та інтерактивних методів навчання, використання інноваційних технологій у викладанні дисциплін "Технічний сервіс в АПК", "Ремонт машин та обладнання".


nov new

Величко Тамара Григорівна

Голова циклової комісії електротехнічних дисциплін

Спеціаліст вищої категорії

Викладач-методист

Відмінник освіти України, 2007 рік

Працює у коледжі з 1995 р., викладає дисципліни "Основи електроніки і мікросхемотехніки", "Основи автоматики", "Технічні засоби зв'язку і основи диспетчерського керування", "Електронне обладнання сільськогосподарських машин".

Закінчила Вінницький політехнічний інститут у 1991 р., факультет автоматики і електромеханіки; кваліфікація: інженер-електрик

педагогічний факультет Національного університету у 1995 р.;

2004 р. - аспірантура Національного аграрного університету за спеціальністю професійне навчання (викладання спеціальних дисциплін),кваліфікація: інженер-педагог

Коло професійних інтересів:

науково-пошукова робота в галузі електроніки і автоматики, педагогіки та методики викладання, позааудиторна робота з студентами.


Polev

Полєвода Юрій Алікович

Кандидат технічних наук, доцент

Працює у коледжі з 2022 року, викладає дисципліни "Технічний сервіс в АПК", "Теорія механізмів і машин".

Закінчив Вінницький національний аграрний університет у 2005 році.

У 2013 р. успішно захистив дисертаційну роботу на тему: «Інтенсифікація первинного очищення гліцерину вібровідцентровими засобами» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук.

Коло професійних інтересів:

: Розробка та впровадження у виробництво технологій обробки сільськогосподарської та харчової сировини, виробів сільськогосподарського машинобудування, що базуються на вібраційній, хвильовій, відцентровій та комбінованій технологічній дії.


nov new

Нагачевська Світлана Михайлівна

Спеціаліст вищої категорії

Викладач-методист

Працює у коледжі з 1995 року, викладає дисципліни "Теоретичні основи електроніки", "Контрольно-вимірювальні прилади з основами метрології".

Закінчила Вінницький національний технічний університет у 2004 р. за спеціальністю "Електричні системи та мережі", інженер-електрик;

факультет педагогіки Національного аграрного університету у 2006 р. за спеціальністю "Професійне навчання" (Електрифікація та автоматизація сільського господарства) та здобула кваліфікацію інженера-педагога.

Коло професійних інтересів:

організація роботи гуртка при лабораторії "Теоретичні основи електроніки", організація і проведення конкурсів КВК технічного спрямування.