Приймальна комісія: +38 (097) 668-3-668
24321, Вінницька обл., м. Ладижин, вул. Петра Кравчика, 5

Відділення "Економічне"

ds2 Ініціатором відкриття був у 2002 році директор коледжу Кацовець І.П..

Економічне відділення включає підготовку спеціалістів за двома спеціальностями: «Облік і оподаткування», який здійснюється з 2002 р. та «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» - перший набір студентів відбувся в 2014 р.

З 2002 - 2007 рр. відділення очолював Мельник А.Д.2007-2008 рр. – Обідник В.В.2008-2011 рр. – Мисько А.М.2011-2013 рр. – Підлубний А.В., з 2013 - 2018рр. –  Обідник В.В., 2018-2020рр. - Пелешок С.В., з 2020 р. - Котик І.І.

За ці роки на відділенні сформувався прекрасний педагогічний колектив. Кожен викладач – це творча особистість. Постійно колектив поповнюється молодими викладачами, які швидко адаптуються, вчаться у досвідчених майстрів педагогічної справи. Сьогодні навчальний процес на відділенні забезпечує 14 викладачів з вищою базовою освітою. З них 1 кандидат економічних наук, 4 – викладачі-методисти, 6 -першої та другої категорії, 2 - спеціалісти.

Викладачі відділення зосередили увагу на впровадженні інноваційних педагогічних технологій навчання, застосуванні інтерактивних форм і методів, формуванні практичних вмінь і навичок майбутнього фахівця.

В коледжі функціонує 4 комп'ютерних класи і навчальна бухгалтерія з сучасними комп’ютерами та програмною інформаційною продукцією, які забезпечують комп’ютерну грамотність майбутніх спеціалістів.

Лабораторія створена відповідно до розробленого «Положення про навчальну бухгалтерію» і вимог, що ставить аграрне виробництво до нашого випускника на ринку праці. Розміщена в окремій аудиторії, забезпечена технічними засобами навчання, персональними комп’ютерами, з ліцензованим програмним забезпеченням 1С бухгалтерія 8.2 типової та сільськогосподарської конфігурації, М.е.дос, контролюючі програми тощо. Є постійний доступ до Інтернету через наявність бездротового покриття Wi-Fi. Все це дозволяє проводити практичні заняття з поділом на підгрупи.

Для легкого доступу студентів створені електронні версії таких комплексів, які розміщені на сайті коледжу; створена сучасна бібліотека, електронна читальна зала, база електронних підручників, яка розташована у внутрішній мережі коледжу.

Розроблена наскрізна задача для навчальної практики з фінансового обліку та інформаційних систем і технологій в обліку, що виконується на посадах облікових працівників підприємства. Методичні матеріали щодо проведення практики за допомогою цих програм та контролюючої програми «Тезаурус» вже в 2014-2015 н. р. були представлені на республіканську виставку НМЦ інформаційно-аналітичного забезпечення «Агроосвіта» педагогічні інновації.

З метою підвищення мотивації до вивчення економічних дисциплін практикуємо стажування студентів у виробничих умовах в сільськогосподарському підприємстві ВАТ «Колос», а також студенти мають можливість формувати облікову документацію в управлінні державної казначейської служби України у місті Ладижин.

Під час практики студенти виконують функції посадових осіб: керівника, головного бухгалтера, бухгалтера з обліку матеріальних цінностей, з обліку розрахунків, економіста-бухгалтера та бухгалтера з обліку оплати праці.

Щорічне проведення обласного конкурсу «Комп’ютерні технології в бухгалтерському обліку» серед студентів ЗФПО Вінницької області, показує як досягнення, що вже 5 років поспіль в такому конкурсі наші студенти посідають призові місця.

Організовуються тижні циклової комісії з облікових дисциплін, відкриті занять, олімпіади з облікових дисциплін, вечори-конкурсів за професією, серед них конкурс кращих за професією «Міс та містер бухгалтер», «Бухгалтер має таланти», економічні аукціони, презентація своєї спеціальності тощо.

Викладачі відділення надають консультаційну допомогу місцевим підприємствам щодо впровадження прогресивних форм і методів ведення обліку, зокрема автоматизованої форми обліку.

Організація екскурсій до агропромислових підприємств ПрАТ «Зернопродукт МХП», ТОВ «Вінницька птахофабрика», ВАТ «Зоря-Поділля», фінансових, банківських та бюджетних установ, серед них Ладижинське відділення Гайсинської об’єднаної державної податкової інспекції, управління Держказначейства України, ПриватБанк, Ощадбанк, Райффайзен банк "Аваль" в м. Ладижин підвищує мотивацію студентів до виробничої практики.

Коледж активно налагоджує зв’язки з випускниками, спеціалістами агропромислового виробництва, банківських, фінансових та бюджетних установ. У коледжі проводиться зустріч випускників, які діляться досвідом із сьогоднішніми студентами.

Викладачі відділення ведуть постійний пошук нових, більш досконалих форм і методів навчання, зосереджують свої зусилля на модернізації системи викладання до вимог Болонського процесу. Для розвитку спеціальностей, зміцнення матеріально-технічної бази зробили великий внесок такі викладачі: Кацовець Г.І., Дубець С.В., Кацовець О.І., Шкурак Р.Ю. 

Серед досвідчених і творчих викладачів економічних дисциплін — Лобуренко О.В., Гайдучик Г.М., Нечипоренко А.Ю., Капелюшна І.М., Баланчук Т.О., Григоренко О.В. . Нещодавно колектив поповнився кандидатом економічних наук доцентом Гудзенко Н.М. та молодими спеціалістами Цуркан О.В, Крамською Ю.В.

Педагогічну та виробничу діяльність поєднують Мальцева О.П,  Коваль О.А. Із дня заснування на відділенні працює досвідчений лаборант Самсонюк Т.О.

До Книги Пошани занесено прізвище викладачів економічних дисциплін вищої категорії Гайдучик Галини Михайлівни, Лобуренко Олени Василівни, Баланчук Тетяни Олександрівни.

Щорічно викладачами проводяться відкриті заняття, де вони демонструють прогресивні методи навчання, серед яких: діалог, конференція, «круглий стіл», «карусель», «акваріум», синтез думок і ідей, ділова гра, дослідницька роботи, мозкова атака, розв’язування практичних завдань у реальних виробничих умовах, виконання професійних інтегрованих завдань.

Педагогічний колектив відділення працює над освітньою проблемою: «Від минулого до майбутнього, від теорії до практики, від традиції до інновації». Навчання проводиться у двох навчальних корпусах, а це 60 обладнаних на сучасному рівні лекційних аудиторій, навчальних кабінетів та лабораторій.

Крім основної спеціальності студенти додатково отримують робочі спеціальністі «Оператор комп’ютерного набору» та "Оператор обробки інформації та програмного забезпечення"

.

Контингент відділення складає більше 120 студентів. За період існування економічну освіту отримало більше 600 спеціалістів.

Після закінчення коледжу випускники продовжують навчання за ступеневою підготовкою на ІІІ курсі Вінницького НАУУманської НАКЛьвівського НАУОдеського НАУНУБіП України.

Профіль діяльності фахівця:

  • У сфері підприємництва - це організація комерційної та зовнішньо-економічної діяльності, керівництво підприємствами, оптової та роздрібної торгівлі.
  • У сфері торгівлі діяльність спрямована на вивчення ринку, прогнозування його кон'юнктури, розробку стратегії і тактики маркетингу, формування і контроль асортименту товарів, управління якістю товарів, оптимізацію товаропросування, переробку та зберігання товарів і сировини.
  • У сфері державного , регіонального контролю - забезпечення реалізації державної політики, щодо захисту інтересів споживачів.

Спеціальність "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" підготовка фахівців у сфері розроблення бізнес-проектів і бізнес планів. генерування старт апів, впровадження підприємницької діяльності з використанням, як традиційних так і новітніх методів торгівлі та набуттям практичних навичок роботи на платформах фондових, валютних і товарних бірж.

Студенти вивчають комплекс дисциплін з питань організації та управління бізнесом, торгівельної та комерційної діяльності. Випускники отримують теоретичні знання та практичні навички для організації та ефективного впровадження власної справи та бізнес проектів.

Особливий акцент у процесі вивчення дисциплін поставлено на формування знань у сфері підприємницької діяльності та керівництва підприємствами з питань:

  • аналізу товарних ринків і конкурентоспроможності продукції різних виробників;
  • роботи з постачальниками;
  • формування торгового асортименту;
  • здійснення логістичних операцій та організації товаропросування;
  • управління товарними запасами;
  • інформаційного та рекламного забезпечення підприємницької діяльності.

Отже, спеціальність "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" на сьогоднішній день не тільки затребувана, але і дуже цікава.Сучасні випускники відділення — це висококваліфіковані спеціалісти у галузі статистики, фінансів та кредиту, організації планування та економіки аграрної галузі.

Двері нашого відділенння гостинно відкриті для бажаючих здобути престижну економічну освіту в державному навчальному закладі!